Skip to main content

Grondwerken

Grondwerker
Graafwerken
Nivelleringen

Bij ons kun je terecht voor het aanleggen van parkings, het uitgraven van kelders, het plaatsen van nieuwe ondergrondse stookolietanken, het uitgraven en saneren van vervuilde grond of oude stortplaatsen, het opbreken van betonnen parkings of constructies en tenslotte de verwijdering van asbesthoudende constructies.

Uitgraven van funderingen en bouwputten. Een werk niet alleen van de meest geschikte machines, maar ook van de ervaring die wij u bieden. Afvoer van grondoverschotten volgens de wetgeving (grondbank). Hierbij staan wij de u steeds bij om tot de best mogelijk oplossing te komen. Grondverzet dient vooraf uitermate bestudeerd te worden om geen onaangename verrassingen te hebben.