Zaaiklaar maken van uw tuin

Hiervoor dient nieuwe tuinaarde te worden opgebracht en te worden vermengd met de bestaande zwarte grond / klei.

Wij kunnen eveneens zorgen voor het inzaaien van gras of plaatsen van grasmatten.

Het aanleggen van het gazon, dierenweide of park begint met een goede bereiding van de ondergrond.

Een bestaand gazon spuiten wij het liefst een paar weken van te voren dood met een onkruidverdelgingsmiddel.

Het voordeel hiervan is dat wij kunnen beginnen met een ondergrond die vrij is van onkruid en/of oude hardnekkige grassoorten.

Oude grasmatten kunnen wij bij een klein gazon volledig verwijderen of bij grotere oppervlaktes onderwerken met de overtopfrees. Deze kan in één werkgang de oude grasmat en bemesting onderwerken, zodat de grond gelijk zaaiklaar is.

Hieronder hebben wij een overzicht gemaakt van de handelingen die wij uit moeten voeren om een geheel nieuw gazon aan te leggen:

  • Doodspuiten van oude grasmat en onkruid (indien van toepassing);
  • 30 cm. uit de graskant de graszode verwijderen of bij een klein gazon de totale grasmat verwijderen en afvoeren (indien van toepassing);
  • Verfijnen van de grasmat met de frees of overtopfrees (indien van toepassing);
  • Spitten van de tuin handmatig of machinaal met een kraan of spitmachine (dit is het moment voor aanleggen van een beregeningssysteem, wij informeren u hier graag over).
  • Bemesten van de grond met organische mest en/of compost;
  • Verdichten van grond met trekker of gazonrol;
  • Egaliseren van de grond handmatig of met kilverbord achter de trekker;
  • Plaatsen van maaikant (indien van toepassing);
  • Inzaaien van gazon of leggen van graszoden.